E-SĄD

Moja Kancelaria świadczy także pomoc prawną w zakresie tzw. "elektronicznego postępowania upominawczego".

Istnieje wiele korzyści związanych z wnoszeniem pozwów o zapłatę za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego (tzw. „e-Sądu”), jak chociażby dużo niższa opłata od pozwu (1/4 normalnej opłaty stosunkowej), odformalizowana procedura składania pozwów, szybsze uzyskanie nakazu zapłaty w porównaniu do metody tradycyjnej (papierowej), a także dużo bardziej dogodne i sprawne składanie większej ilości pozwów reprezentowanej strony przeciwko większej ilości pozwanych (informacja ta dotyczy głównie podmiotów gospodarczych posiadających wielu dłużników).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie e-Sądu.

e-sad