Bogdan Jarosiński

Adwokat Izby adwokackiej w Katowicach

Specjalizuje się w prawie odszkodowawczym oraz rodzinnym. Równolegle od początku swojej zawodowej działalności podejmuje się świadczenia obrony w skomplikowanych sprawach karnych. Prowadzi indywidualną kancelarię w Siemianowicach Śląskich: www.jarosinski-adwokat.pl.

Małgorzata Ferguson

Aplikantka adwokacka

Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na wydziale prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, wydział zamiejscowy w Londynie. Po studiach prowadziła własną działalność prawniczą w Londynie, pomagając Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii zarówno w sporządzaniu pism procesowych, jak i w postępowaniach przed sądami angielskimi w charakterze McKenzie Friend. Obecnie aplikantka adwokacka III roku wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach. Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym językiem prawniczym.

Joanna Kawala

Prawnik

Jest studentką prawa na Akademii Krakowskiej. Członek Studenckiej Poradni Prawnej Akademii Krakowskiej oraz Koła naukowego Prawa międzynarodowego publicznego. W SPP znajduje się w sekcjach poświęconych prawu cywilnemu oraz karnemu, posiadając bezpośredni kontakt z klientem oraz udzielając porad prawnych.